Meer werklozen, minder bijstand

Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind juni zijn er 179 duizend WW-uitkeringen, 8 duizend meer dan eind juni 2001. Het aantal bijstandsuitkeringen nam nog wel iets af, tot 321 duizend eind maart. Het aantal WAO'ers neemt steeds langzamer toe en lag eind juni op 988 duizend. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.