Meer tijd voor lobby door val kabinet

Een deel van het Nederlandse bedrijfsleven is opgelucht over de val van het kabinet. Niemand durft het hardop te zeggen, maar er komt nu meer tijd voor de lobby.

De verkiezingscampagne is niet alleen begonnen voor politici. Werkgevers, werknemers en brancheverenigingen uit de verzekeringswereld waren er vanochtend als de kippen bij om alsnog een lans te breken voor het spaarloon en de lijfrente-aftrek. Het gevallen kabinet wilde met ingang van 1 januari 2003 daar stevig het mes in zetten. ,,Het afschaffen van het spaarloon kost u gemiddeld zo'n 300 euro per jaar. Bovendien vervalt daarmee een makkelijke manier om uw lijfrente te financieren'', stelt de gelegenheidsalliantie in een paginagrote advertentie in alle landelijke dagbladen. Daarin wordt opgeroepen de planen uit te stellen.

,,Dit regelen vóór 1 januari is een te krappe termijn'', zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. ,,Volgens ons is het een controversieel onderwerp.'' Als de Tweede Kamer dat ook vindt mag een demissionair kabinet zulke plannen niet doorzetten.

Volgens de woordvoerder is een deel van het leed al geschied. ,,De wetsvoorstellen van het kabinet Balkenende hebben al geresulteerd in een kopersstaking als het gaat om lijfrentepolissen. De consument stelt zich afwachtend op. Die situatie zal niet veranderen.''

`Controversiële dossiers' is ook de term die verschillende zakelijke dienstverleners als notarissen, advocaten en accountants in de mond nemen. De drie beroepsgroepen hebben met de overheid te maken vanwege aanstaande wetswijzigingen die in sommige gevallen het hart van hun professie raken. Er is de hoop, vanwege het `controversiële karakter', dat niet het demissionaire kabinet maar een nieuw kabinet de dossiers behandelt.

Afgelopen weekend baarde inmiddels demissionair minister Heinsbroek van Economische Zaken nog opzien door te stellen dat bedrijven elke zeven jaar van accountantskantoor moeten wisselen. Een ondoordacht idee, zo beoordeelden de accountants. Maar publiekelijk verkondigen dat men blij is dat hij is vertrokken, doen ze niet. Dat vertraagt alleen maar. Maar een nieuw kabinet of niet, volgens KPMG-voorman B. van der Veer ,,zou het zeker toch nog twee jaar duren voordat de nieuwe wetgeving klaar zou zijn. We gaan het als beroepsgroep zelf regelen, zoals de oprichting van een onafhankelijke, externe toezichthouder.''

De notarissen, waarvan de evaluatie van de notariswet over een aantal weken zou plaatsvinden, zijn ongelukkig over de val van het kabinet. Volgens de voorzitter van de beroepsorganisatie KNB, D. Plaggemars, is de beroepsgroep gebaat bij duidelijkheid en stabiliteit en is het afwachten wat een nieuwe minister vindt. Die is nu even ver weg, maar in zijn optiek mag alleen het nieuwe kabinet de vrije tarieven en vestiging van notarissen beoordelen. Binnen de advocatuur is hetzelfde geluid te beluisteren, vooral waar het gaat om gefinancierde rechtshulp.

Onder de energiebedrijven heerst nu juist onzekerheid door de val van het kabinet, maar daarentegen biedt een nieuw kabinet ook hoop. De regering had aangekondigd de vrijstelling van de regulerende energiebelasting (ecotax) voor groene stroom te halveren. Hiervoor in de plaats zou een nieuwe subsidieregeling komen. Deze zou per 1 januari moeten ingaan, maar hoe de regeling er precies uit zou komen te zien was nog een vraagteken.

,,Voorlopig lijkt alles bij het oude te blijven'', zegt een woordvoerder van energiebedrijf Nuon. ,,Wij hopen dat een nieuw kabinet zal doorgaan met het stimuleren van duurzame energie door meer subsidie te geven aan de schoonste energieopwekkers.''