Duits tekort overschrijdt grens Stabiliteitspact

Het tekort op de Duitse begroting zal dit jaar hoger uitvallen dan in het kader van de Europese regels voor een stabiele euro is toegestaan.

Minister van Financiën, Hans Eichel (SPD), gaf gisteravond tijdens een vraaggesprek op de Duitse tv toe dat het begrotingstekort de cruciale grens van 3 procent van het bruto binnenlands product zal overschrijden. Duitsland maakt daarmee kans op strafmaatregelen die voortvloeien uit het Stabiliteits- en Groeipact, dat in de eurozone een prudente omgang met staatsfinanciën moet afdwingen. Eerder dit jaar kon een officiële berisping over het begrotingstekort, een zogenoemde blauwe brief, op het laatste moment – en alleen na fikse politieke druk vanuit Berlijn – worden tegengehouden.

Tot nu toe ging Eichel ervan uit met een tekort van 2,9 procent nog net binnen de marges van het Pact te kunnen blijven. Volgend jaar verwacht hij weer met veilige marge onder de grens van 3 procent te eindigen.

De oppositie in de Bondsdag riep Brussel op de rood-groene regering met alle middelen aan het Stabiliteitspact te binden om ,,instabiliteit en inflatie te voorkomen'', aldus Angela Merkel, fractieleider van CDU/CSU.

Eichel's biecht viel vrijwel samen met de presentatie van het regeerakkoord van het tweede rood-groene kabinet onder leiding van bondskanselier Schröder. Uitspraken van de afgelopen dagen duiden erop dat de nieuwe regering weliswaar van plan is om aan de eisen van het Stabiliteitspact vast te houden, maar er flexibeler mee wil omgaan dan in de afgelopen vier jaar.

Zo staat in het gisteren ondertekende coalitieverdrag onder andere: ,,We leveren onze bijdrage aan de instandhouding van het Stabiliteits- en Groeipact.'' Maar eerder deze week zei kanselier Schröder in Parijs ook dat de overheidsfinanciën gesaneerd moeten worden ,,met een oog voor economische groei.'' Uit kringen van de SPD was de laatste tijd vaker te horen dat de strikte bezuinigingskoers van de afgelopen vier jaar niet voortgezet mag worden om te voorkomen dat ook het laatste restje economische groei zal worden afgeknepen.

Het regeerakkoord bevat ook een omfloerste oproep aan de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen. ,,Deze [bezuinigings]politiek vereist op Europees niveau evenwel een monetaire aanvulling die tot hogere investeringen en daarmee een grotere economische groei leidt.'' Voorzitter Kuhn van de Groenen gebruikte duidelijkere termen: ,,We zullen zeer zeker proberen een monetaire aanvulling te krijgen voor de bezuigingskoers die we volgen.''

Eichel hoopt nog steeds op begrotingsevenwicht in 2006. Kuhn gaf gisteren toe dat evenwicht in 2006 alleen haalbaar is als de economische groei mee zit. ,,Deze doelstelling is gebaseerd op de hoop dat de conjuncturele misere tegen die tijd voorbij is.'' De financiële scenario's van de tweede rood-groene regering zijn gebaseerd op behoedzame prognoses: de komende twee jaar groeit de Duitse economie met 1,5 procent per jaar, vanaf 2005 met 2,0 procent. Dit jaar is de groei, volgens een gisteren gepresenteerde schatting van de Duitse Kamers van Koophandel, tot nul gedaald.

Eerder was al duidelijk geworden dat er in de Duitse begroting voor volgend jaar een tekort dreigde van 14,2 miljard euro. Met hogere belastingen, lagere subsidies en nieuwe schulden hoopt de nieuwe regering, die volgende week officieel door de Bondsdag wordt gekozen, het gat te dichten. Bondskanselier Schröder bereidde de Duitse bevolking gisteren bij de presentatie van het regeerakkoord alvast voor op vier economische zware jaren. Vice-kanselier Fischer zei dat er een neerwaartse economische spiraal dreigde die hoe dan ook doorbroken moet worden.

    • Michel Kerres