`Dreiging AZC vaak overschat'

Het gevaar van een asielzoekerscentrum (AZC) voor de omgeving wordt vaak overschat.

Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van de Groningse hoogleraar criminologie W.J.M. de Haan naar criminaliteit in en om asielzoekerscentra in de provincie Groningen.

De onderzoekers kunnen niet zeggen of asielzoekers crimineler zijn dan niet-asielzoekers. Die twee groepen zijn niet met elkaar te vergelijken. Bovendien gaat, door de uitzonderlijke situatie en omstandigheden waaronder asielzoekers vaak langdurig in opvangcentra verblijven, iedere vergelijking tussen asielzoekers en niet-asielzoekers volkomen mank, aldus het rapport.

De discussie over asielzoekers en criminaliteit werd een jaar geleden aangezwengeld door het rapport `Asielzoekers crimineler?' van de Groningse politie. Volgens dit rapport, waar burgemeester J. Wallage zich achter schaarde, zouden asielzoekers in de provincie Groningen bijna vijf keer zoveel criminele delicten plegen als de gemiddelde inwoner van Nederland.

In het onderzoek van De Haan is niet het criminele gedrag van individuele asielzoekers, maar de criminaliteit in en om de asielzoekerscentra centraal gesteld. Opvallend is de eenvormigheid van door asielzoekers gepleegde criminaliteit. Van alle aanhoudingen van asielzoekers buiten de centra zelf is bijna driekwart wegens (winkel)diefstal. Vermoedens van door asielzoekers georganiseerde criminaliteit blijken niet empirisch te onderbouwen. Geweld door asielzoekers komt buiten de centra weinig voor.

VluchtelingenWerk Nederland reageert tevreden op het onderzoek. ,,Het rapport toont aan dat asielzoekers zich niet schuldig maken aan grootschalige en ernstige criminaliteit'', aldus Eduard Nazarski, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. Werkgroep Vluchtelingen Vrij eist dat burgemeester Wallage en zijn Groninger korpsleiding publiekelijk excuses aanbieden aan vluchtelingen.