Bomhoff vreest dreiging

De gisteren afgetreden minister Bomhoff (Volksgezondheid) blijkt vorige week een beveiligingsadvies te hebben gevraagd aan de politie ingeval zijn collega Heinsbroek (Economische Zaken) zou moeten aftreden.

Bomhoff vroeg het advies per brief aan het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), zo bevestigen betrokkenen bij de politie en in Den Haag. Bomhoff was bang, aldus de betrokkenen, dat het openbare ongenoegen zich op hem zou richten als Heinsbroek moest aftreden. In de brief, vorige week geschreven toen de crisis in de LPF nog niet was afgewikkeld, vroeg Bomhoff of en op welke manier hij zich moest beschermen. De zogenoemde `driehoek' van ministerie, KLPD en veiligheidsdienst AIVD maakte daarop een analyse van bedreigingen die Bomhoff zouden kunnen treffen. De inhoud van dit advies is deze krant niet bekend. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken), waaronder de KLPD valt, heeft premier Balkenende op de hoogte gesteld.