Asielopvang wordt gehalveerd

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de organisatie verkleinen als gevolg van het dalend aantal asielzoekers. De enorme instroom van asielzoekers van de afgelopen jaren heeft geleid tot 80.000 opvangplaatsen. Door de verlaagde instroom wordt dit in twee jaar gehalveerd.