Apple lijdt kwartaalverlies

De Amerikaanse computerfabrikant Apple heeft in zijn vierde kwartaal een nettoverlies geleden van 45 miljoen dollar, tegen een winst van 66 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet bleef met 1,4 miljard dollar vrijwel gelijk. Apple wijt het eerste kwartaalverlies in twee jaar aan eenmalige kosten. Zonder die kosten zou er een winst van 7 miljoen dollar gemaakt zijn in het kwartaal, dat op 27 september eindigde. Apple verwacht in het eerste kwartaal iets meer omzet te boeken en een kleine winst voor eenmalige posten te maken.