Stijging aantal WW-uitkeringen

Voor het eerst sinds jaren is het aantal WW-uitkeringen hoger dan een jaar eerder. Eind juni waren er 179.000 uitkeringen, 8.000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De toename van het aantal WW-uitkeringen deed zich vooral de eerste drie maanden voor. Aan het einde van het tweede kwartaal lag het aantal uitkeringen ongeveer even hoog als aan het einde van maart 2002, terwijl de afgelopen jaren een daling in het tweede kwartaal gebruikelijk was.