Prins Claus 2

In de veelheid aan reacties, zowel in de media als in de samenleving, op het overlijden van prins Claus viel het op, dat verscheidene malen gesproken en geschreven werd over de tragiek van zijn leven, zijn opoffering voor Nederland, zijn worsteling om zich in de gouden kooi te kunnen ontwikkelen en de beperkingen die hem waren opgelegd.

Is men zich er zich van bewust dat met redeneringen als deze onze vorstin indirect onrecht wordt aangedaan. Wordt hier niet de suggestie gewekt dat koningin Beatrix van prins Claus dergelijke `offers' heeft gevraagd, en wordt niet voorbijgaan aan het goede van zijn leven als prins-gemaal? Het is toch niet allemaal kommer en kwel geweest? Met alle respect voor de overleden prins, het is bepaald niet zo, dat hij zich voor het leven naast en met koningin Beatrix heeft opgeofferd.

Ook moet het niet zo worden voorgesteld alsof iedereen het met zijn keuzes/opvattingen eens zou zijn geweest, en nog is.