Prins Claus 1

De reacties van de vertegenwoordigers van het Contact Rooms-katholieken, de Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Bond op de keuze van de voorgangers voor de uitvaartdienst voor prins Claus hebben mij zeer verbaasd (NRC Handelsblad, 14 oktober).

Het is buitengewoon ongepast kritiek te leveren op de keuze voor een voorganger in een uitvaartdienst, omdat dit bij uitstek een privé-aangelegenheid is. Welk recht denkt men te hebben voor te schrijven wat de voorganger in de dienst moet getuigen en wie er voor moet gaan?

Juist deze houding maakt dat ik, gereformeerd gedoopt en opgevoed, en met mij vele anderen zich niet meer thuis voelen in de kerk. Laat het koninklijk huis en ieder ander de vrijheid om te kiezen voor een vorm van het geloof waarin men zich herkent.

    • Carina Dijkhuis