NICAM kijkt naar Europese games

De ISFE (Interactive Software Federation of Europe) heeft het NICAM (Nederlands Instituut voor de Classificatie voor Audiovisuele Media) aangewezen als instituut voor de uitvoering van het nieuwe, uniforme Europese classificatiesysteem voor games en computerspellen. Kijkwijzer, de door het NICAM ontwikkelde classificatiesystematiek, staat model voor de opzet van de Europese gameclassificatie. Codeurs van de producenten en distributeurs classificeren de games met een vragenlijst, vastgesteld door onafhankelijke deskundigen en ingevoerd in een centrale database op het internet. De voorlichting aan het publiek bestaat uit leeftijdsaanduidingen in combinatie met inhoudspictogrammen. Net als bij Kijkwijzer kunnen consumenten klachten indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Naar verwachting zullen in 2003 de eerste geclassificeerde games verschijnen.