Illegale Roemenen geen reden tot zorg

Op 23 en 24 september werden 46 illegale Roemenen aangehouden door de Nederlandse politie en teruggestuurd naar Roemenië. Wij zijn ons ervan bewust dat indien Roemeense burgers een grote bedreiging zouden vormen voor de Nederlandse samenleving en voor de Europese landen in het algemeen, er aarzelingen of weerstand zou zijn tegen de reïntegratie in Europa van Roemenië – een land met ruim 22 miljoen inwoners.

De statistische gegevens die bekend zijn bij de Nederlandse en Roemeense autoriteiten, wijzen niet op een omvangrijke illegale immigratie van Roemeense burgers. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn geweest. Negen maanden na het opheffen van de visumplicht hebben de autoriteiten in Den Haag 255 personen die illegaal in Nederland verbleven, teruggestuurd naar Boekarest. De meesten werkten hier zwart. De illegale immigratie uit Roemenië stoelt dan ook voornamelijk op economische gronden.

Niettemin is het voorkomen van illegale emigratie een belangrijk aandachtspunt voor Roemenië. Zo zijn er nieuwe wetten die Roemenen die naar het Schengengebied reizen ertoe verplichten aan te tonen dat ze genoeg geld bij zich hebben voor een buitenlands verblijf. Van degenen die worden betrapt op het overtreden van deze wetten, wordt het paspoort voor een periode van drie jaar ingenomen. In samenwerking met de Bondsrepubliek zijn daarnaast de nieuwe Roemeense paspoorten voorzien van 17 extra beveiligingskenmerken om vervalsing te voorkomen. De terugnameovereenkomst met Nederland functioneert zonder problemen. Roemenië neemt zijn burgers terug die uit het Schengengebied zijn uitgewezen, ook zij die eerder afstand hebben gedaan van het Roemeense staatsburgerschap en er niet in zijn geslaagd een andere nationaliteit te verkrijgen.

Iulian Buga is ambassadeur van Roemeië in Den Haag.

    • Iulian Buga