EZ: 60 mln steun voor scheepsbouw

Minister Heinsbroek van Economische Zaken geeft 60 miljoen euro subsidie aan de scheepsbouwsector. De scheepsbouw kan daarmee de eerste nood lenigen die is ontstaan door concurrentievervalsing uit Zuid-Korea, dat zijn scheepsbouw zwaar subsidieert en de markt overspoelt met dumpingprijzen.

Ondanks intensieve bemiddeling van Eurocommissaris Lamy (Handel) zijn onderhandelingen tussen Zuid-Korea en de Europese Unie over de scheepsbouw mislukt. Daarop besloot de EU op 1 oktober de lidstaten toe te staan hun werven weer te subsidiëren. De EU-lidstaten besloten al eind juni naar de wereldhandelsorganisatie WTO te stappen als er geen akkoord zou worden bereikt.

De EU kwam daarmee terug op een verbod voor subsidie aan de scheepsbouw in Europa uit 1990. Aangezien landen met een intensieve scheepsbouw als Duitsland en een aantal Zuid-Europese landen snel anticipeerden op de nieuwe regels dreigden Nederlandse werven in de knel te komen. Zo deed de werf Volharding Shipyards onlangs nog een dringend beroep op Den Haag snel een besluit te nemen over subsidie, aangezien de werf een order van 40 miljoen euro aan buitenlandse werven dreigde te verspelen. Volharding heeft werven in Harlingen, Groningen, Foxhol en Eemshaven.

Overheden mogen hun werven van de EU steunen voor een bedrag dat zes procent omvat van de totale orderportefeuille in een land. Voor Nederland zou dat neerkomen op een bedrag van 80 miljoen euro. Niettemin is de scheepsbouwsector blij met de 60 miljoen euro van minister Heinsbroek, die enkele weken geleden tijdens een spoeddebat met de Kamer nog liet weten dat hij ,,zijn best zou doen, maar geen stuiver te hebben'', voor de scheepsbouw. Voorzitter Manfred Busker van de Vereniging van Nederlandse Scheepsbouw Industrie (VNSI) zegt: ,,Natuurlijk zijn we blij met dit bedrag. Het biedt natuurlijk enige soelaas aan de zorg in de sector. Maar of het bedrag voldoende is, betwijfel ik. Ook moeten de centen niet gehaald worden uit andere potjes die we hard nodig hebben.''

Heinsbroek heeft echter de Kamer geschreven dat hij een aantal eerder toegewezen subsidies wijzigt of schrapt. Het gaat bijvoorbeeld om een paar kleine regelingen op het gebied van innovatief ondernemerschap en de regeling voor de ontwikkeling van defensiematerieel.

Heinsbroek heeft uiteindelijk besloten tot subsidie omdat hij verklaarde ,,niet ongevoelig''te zijn voor de problemen in de scheepsbouw. Maar hij wees er tegelijkertijd op dat hij 200 miljoen moet bezuinigen. Ook wil de bewinsdman nagaan of steun uit Europese fondsen mogelijk is. Wel heeft de Europese Unie duidelijk laten weten dat subsidie aan de werven slechts van tijdelijke aard is. Uiterlijk 31 maart 2004 moet er binnen de EU een einde komen aan de regeling.