Duitsland moet kindvriendelijker

Duitsland moet in de komende jaren uitgroeien tot een land waarin de combinatie kind en carrière eenvoudiger te verwezenlijken is dan tot nu toe. Dat is een van de belangrijkste taken die het tweede kabinet-Schröder zich heeft gesteld.

Dat zei vice-kanselier en minister van Buitenlandse Zaken Joschka Fischer vanochtend bij de ondertekening van het regeerakkoord tussen SPD en Groenen dat de basis vormt voor een nieuwe Duitse regering. Voor Fischer heeft ,,de creatie van een kindvriendelijk Duitsland'' naast de verlaging van de werkloosheid en sanering van de overheidsfinanciën de hoogste prioriteit.

Het tweede kabinet-Schröder stelt daarom geld beschikbaar voor verlenging van de schooltijden en voor uitbreiding van het aantal creche-plaatsen. Duitse ouders moeten in de komende jaren dezelfde faciliteiten voor kinderopvang krijgen als in Frankrijk en Scandinavië, aldus Fischer.

Tijdens een korte en zakelijke ceremonie in de Neue National Galerie in Berlijn ondertekenden lijsttrekkers van SPD en de Groenen vanochtend het 88-pagina tellende regeerakkoord waarover drie weken is onderhandeld. De verdeling van de ministerposten tussen de twee coalitiepartners is ongewijzigd.

De Groenen behouden naast Buitenlandse Zaken, de ministeries voor Landbouw en Milieu. Behalve Fischer keren ook Renate Künast (Landbouw) en Jürgen Trittin op hun posten terug. De Groenen konden hun verkiezingswinst niet omzetten in een extra ministerie, maar slaagden er wel in om meer verantwoordelijkheden uit andere ministeries naar zich toe te trekken.

Ook aan SPD-kant telt de ministersploeg veel gezichten uit de vorige regeerperiode. Zo blijft Hans Eichel op Financiën, en Otto Schily op Binnenlandse Zaken.

Opvallende nieuwkomers zijn de huidige minister-president van Noordrijn Westfalen, Wolfgang Clement, en de vroegere minister-president van Brandenburg, Manfred Stolpe. Clement wordt de baas van een nieuw superministerie dat ontstaat uit een fusie van de ministeries voor economische zaken en voor werkgelegenheid. Zijn opgave wordt het de Duitse arbeidsmarkt vergaand te dereguleren in een poging langs die weg de werkloosheid van ruim 9 procent te verminderen. Stolpe krijgt het ministerie voor infrastructuur en de opbouw van de oostelijke deelstaten.

De financiële paragrafen van het regeerakkoord, die de afgelopen dagen al bekend werden, duiden erop dat sanering van de staatsschuld een minder hoge prioriteit heeft dan in het vorige kabinet. Schroder-II houdt weliswaar vast aan het streven naar begrotingsevenwicht in 2006, maar maakt eerst nog meer schulden dan voorzien. Volgens Fischer zal de nieuwe Duitse regering ,,met meer flexibiliteit op de conjuncturele situatie reageren, zonder de stabiliteit uit het oog te verliezen''. De nieuwe regering vreest dat een al te strikte bezuinigingskoers het laatste restje economische groei zal smoren.

Oppositie en bedrijfsleven hebben met teleurstelling gereageerd op het voornemen van rood-groen om belastingen te verhogen. De kanselierskandidaat van de christen-democraten, Edmund Stoiber: ,,Miljoenen moeten zich vandaag verneukt voelen.'' Stoiber neemt het Schröder vooral kwalijk dat hij de belastingen verhoogt en daarmee een verkiezingsbelofte breekt. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hekelden de voorgenomen verhoging van belastingen voor ondernemingen. Bankiers waren kritisch over de invoering van belasting op koerswinst, de bouwbranche klaagde over het voornemen de subsidies voor de bouw van eigen woningen te verlagen.

WWW.NRC.NL: Schröder-II

    • Michel Kerres