Brussel: kabeljauw in de Noordzee op punt van uitsterven

De voorraad kabeljauw in de Noordzee is het afgelopen jaar met zo'n 30 procent gedaald.

Dat blijkt volgens Europees commissaris Fischler (Visserij) uit voorlopige ramingen van het onderzoeksinstituut ICES. Volgens Fischler zijn stevige maatregelen nodig om de visstand de komende jaren op peil te houden.

,,De situatie in vergelijking met vorig jaar is stukken slechter'', aldus Fischler gisteren in Luxemburg na overleg met de EU-ministers van Visserij. ,,Eerste waarnemingen geven aan dat de voorraden met 30 procent zijn gedaald.'' ICES komt over twee weken met definitieve cijfers. Die zouden kunnen uitwijzen dat het kabeljauwbestand in tien jaar tijd zelfs meer dan gehalveerd is.

Daarbij gaat het volgens Fischlers woordvoerder nadrukkelijk om de Noordzee. Hij zegt dat in de Noordzee kabeljauw ,,op de rand van uitsterven is'' als het gaat om de commerciële visserij. ,,Vissers hebben de afgelopen jaren al moeite gehad om hun quota bij elkaar te vangen, omdat er eenvoudigweg niet genoeg kabeljauw is.''

De situatie wat betreft heek (koolvis) is volgens Fischler minder alarmerend. Hij zal volgende maand, bij nieuw overleg van de EU-bewindslieden, voorstellen doen voor strenge maatregelen. Daarover moet dat tijdens een marathonsessie in december een besluit vallen. Dan staat ook een nieuwe quotaverdeling op de agenda.

De Eurocommissaris liep gisteren echter al enigszins vooruit op de maatregelen die hij wil voorstellen. Zo denkt Fischler aan een strengere selectie van visserijmateriaal en netten en het afsluiten van grotere zones tijdens paringstijd. Ook moet er een betere satellietcontrole op visstanden en vangsten komen. ,,We kunnen het wel vergeten dat we er komen met lagere quota alleen'', aldus Fischler.

Verdere aanscherping van quota is wel nodig. Daarbij wil de Europese Commissie vooral kijken naar de mogelijkheden voor Spaanse en Portugese vissers om buiten eigen wateren te vissen.

Plannen om het Europese visserijbeleid drastisch te saneren stuiten op felle weerstand van de Zuid-Europese lidstaten: Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal Griekenland, en ook Ierland. Die hebben zich verenigd in de `Vrienden van de Visserij'. Zij beschuldigen Brussel ervan te veel controle uit te oefenen met zijn vangstquota.

De Europese bewindslieden voor visserij boekten gisteren dan ook geen vooruitgang in de discussie over maatregelen ter bescherming van de Europese visstanden. Huidig EU-voorzitter Denemarken denkt echter dat in december wel een akkoord valt te sluiten.