Bomhoff: situatie onwerkbaar

Aan het begin van de middag arriveerde Eduard Bomhoff, een van de hoofdrolspelers bij de val van het kabinet en inmiddels ex-minister van Volksgezondheid namens de LPF, licht geagiteerd in het perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Eerder vandaag diende Bomhoff zijn ontslagbrief in bij de koningin en om tien uur belde bij minister-president Balkenende om hem van zijn aftreden op de hoogte te stellen. Tijdens de persconferentie noemde hij zijn stap ,,een val in eigen zwaard''. Hij deed dit, zo zei Bomhoff, in ,,een poging om het kabinet te redden''.

In een brief aan minister-president Balkenende schrijft Bomhoff onder meer: ,,Zeer tot mijn spijt is door de ontwikkelingen van de laatste dagen een steeds meer onwerkbare situatie ontstaan, vandaar dat ik met onmiddellijke ingang terugtreedt.''

Hij verwees in zijn brief verder naar het ontbreken van ,,respect en vertrouwen''. ,,Er was een tijd dat respect en vertrouwen vanzelfsprekend waren in de politiek. Respect en vertrouwen blijven voor mij maatgevend, ook wanneer ze dat voor sommige anderen kennelijk niet meer zijn.'' Bomhoff beëindigt zijn brief aan Balkenende met de woorden: ,,Ik wens je ten slotte wijsheid en kracht in een moeilijke situatie. Ik heb je al eerder mijn respect betuigd voor je open en tolerante stijl van leiden.''

Hoogoplopende ruzie tussen Bomhoff en diens partijgenoot en collega Heinsbroek (Economische Zaken) wordt aangewezen als reden voor de kabinetscrisis. Bomhoff bleek zich echter van geen kwaad bewust. ,,Ik heb tot op dit moment nooit enige uitspraak gedaan of geschrift opgesteld met betrekking tot de heer Heinsbroek en zal dat ook nu niet doen. Uitdrukkingen zoals `ze kunnen elkaars bloed wel drinken' heb ik nooit gebezigd. Die beeldspraak is nooit van mij afkomstig geweest'', aldus de afgetreden minister.

Terugkijkend vond Bomhoff ook dat hij geen fout had gemaakt door in het kabinet plaats te nemen. Hij zei: ,,Ik heb de beslissing genomen om in dit kabinet zitting te nemen in de hoop dat het kabinet een succes zou zijn. Dat is geen fout geweest. Ik had gehoopt veel te kunnen doen voor Volksgezondheid. Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Ik ben een heer gebleven. Maar ik voel me niet voldoende gesteund door de LPF-fractie.''

De oud-bewindsman zei lid te zullen blijven van de LPF. Hij put hoop uit de partijbijeenkomst van 5 oktober, waar hij de indruk had gekregen dat de LPF een ,,beweging met potentie is''.

Bomhoff wees met name op de `antiregentenhouding' van de Lijst Pim Fortuyn, die hem nog steeds bijzonder aanspreekt. Kijkend naar de toekomst zei de ex-minister dat hij altijd een wetenschapper is geweest en nu ,,zal terugkeren naar de wetenschap''. Bomhoff is macro-econoom en oprichter van het onderzoeksinstituut Nyfer. Hij verklaarde vanochtend weer ,,voor een breder publiek'' te willen gaan schrijven.