Winkelbedrijven willen zwarte lijst stelend personeel

De detailhandel is van plan binnenkort een zwarte lijst op te stellen waarop personeel komt te staan dat zich schuldig heeft gemaakt aan fraude en diefstal. De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) dient uiterlijk volgende maand een voorstel in voor een dergelijke zwarte lijst bij het College Bescherming Persoonsgegevens, de voormalige Registratiekamer.

Dat zegt S. Veenstra, manager winkelcriminaliteit van het platform criminaliteit, dat nauw samenwerkt met de RND. De diefstal uit winkels door het eigen personeel is de laatste jaren met tientallen procenten gestegen tot naar schatting 150 miljoen euro per jaar. ,,Voor opsporing kunnen winkelbedrijven steeds minder een beroep doen op de overheid. De politie houdt ook geen gegevens centraal bij. Dus moeten we het zelf doen,'' aldus Veenstra.

Personeel dat zich schuldig maakt aan fraude en diefstal kan op dit moment zonder probleem na ontslag weer aan de slag bij een andere winkel. Iets dat volgens Veenstra vaak voorkomt. Met de registratie van deze werknemers wil de detailhandel dat voorkomen.

Het registratiesysteem bestaat uit een centraal databestand met versleutelde gegevens, zodat de privacy van de sollicitant niet wordt aangetast. Uit de versleutelde code, een combinatie van de eerste letters van achternaam en de geboortedatum, kan een werkgever zien of een sollicitant bij een vorige werkgever is ontslagen wegens fraude of diefstal.

Als het College Bescherming Persoonsgegevens het voorstel goedkeurt, kan het registratiesysteem volgens Veenstra begin volgend jaar van start gaan. De aangesloten winkelbedrijven zijn niet verplicht mee te doen. Een woordvoerder van het grootste winkelconcern Vendex KBB (onder andere Vroom & Dreesmann, Bijenkorf, Hema, Praxis) laat weten dat zijn concern wil meedoen met de registratie.

Een woordvoerster van FNV Bondgenoten, die de belangen behartigt van leden in winkelbedrijven, begrijpt dat de detailhandel veel last heeft van diefstal, maar wijst de manier van registratie af. ,,Een zwarte lijst vinden we op zich prima, maar die moet wel tot stand zijn gekomen op grond van veroordelingen door de rechter'', vindt FNV Bondgenoten. ,,We willen niet dat personeel onterecht door werkgevers wordt beschuldigd van diefstal of fraude. Wij vinden dat het bedrijfsleven geen eigen rechtertje moet gaan spelen.''