Vragen zonder vervolg

Financiële fraudezaken zijn voor justitie niet de makkelijkste tak van sport. Ze zijn vaak complex, moeilijk bewijsbaar, soms ongeschikt voor het strafrecht en hebben een groot afbreukrisico. Niet alleen voor de behandelend officier van justitie trouwens; óók voor verdachten. Als je in de gevoelige wereld van het geld eenmaal als zodanig gebrandmerkt bent, heb je een probleem, zelfs als later blijkt dat het om een relatief klein vergrijp ging. Of erger: als er niets aan de hand was. Sommige verdachten in de Clickfondszaak kunnen er over meepraten.

Opgelicht schetst vanavond zo'n voorbeeld van een fraudezaak die verzandde in het justitieel moeras en uiteindelijk zelfs werd geseponeerd. Het gaat om de Nederlands-Canadese zakenman Gerry de Klerk. Hij werd jarenlang als verdachte beschouwd in een beleggingsfraudezaak, zat zeven maanden vast en ondervond veel schade. Net als in de Clickfondszaak lijkt justitie te hoog van te toren te hebben geblazen, waarbij bovendien twijfel gerechtvaardigd is bij kwaliteit en voortgang van het onderzoek. Het is een ingewikkeld verhaal dat de makers verdienstelijk hebben geprobeerd te visualiseren. Toch schieten ze daarbij soms hun doel voorbij. De gespeelde reconstructies zijn af en toe knullig. En wie zou in Hilversum toch het misverstand in stand houden dat een reportage pas spannend is als er voortdurend achtergrondmuziek meedreunt? Dat is in dit geval zeker onnodig, want de feiten zijn opmerkelijk genoeg. Toch is het verhaal journalistiek incompleet. Helaas voor de programmamakers weigerden de investeerders die aangifte deden tegen De Klerk, officier van justitie De Graaff (inderdaad, dezelfde als in de Clickfondszaak) en de politie commentaar. Dat is onbevredigend, want hun optreden roept veel vragen op en enige verantwoording van publieke zijde had niet misstaan. Dat geldt trouwens ook voor de rol van de rechtbank. Immers: als justitie zich onverhoopt vergaloppeert, is er toch altijd nog de rechtercommissaris of raadkamer als toets voor de kwaliteit van het onderzoek. Naar het zich laat aanzien heeft ook dat mechanisme in de zaakDe Klerk slecht gefunctioneerd. Vragen dus, met te weinig antwoorden. Jammer, want die vragen zijn verontrustend genoeg en verdienen een vervolg.

Opgelicht extra: Poppenkast!, TROS, Ned.2, 22.07-22.55u.

    • Joost Oranje