Schröder II: meer schuld en belasting

Met een combinatie van hogere schulden, hogere belastingen en bezuinigingen wil het tweede kabinet-Schröder het tekort dat de economische misère in de begroting voor volgend jaar heeft geslagen, aanvullen.

Duitsland versoepelt daarmee de strikte bezuinigingskoers van de afgelopen jaren, zonder daarbij de Europese begrotingsregels te overtreden.

Na twee weken onderhandelen hebben de coalitiepartners gisteravond overeenstemming bereikt over de belangrijkste onderdelen van het nieuwe regeerakkoord. Vanmiddag zouden onderhandelaars van SPD en Groenen spreken over de invulling van ministersposten in de hoop de coalitiebesprekingen morgen te kunnen afronden.

De coalitiegenoten presenteerden het onderhandelingsresultaat als maatregelen die bijdragen aan ,,ecologische modernisering en rechtvaardigheid''. De oppositie hekelde het als teleurstellend en schadelijk voor de toch al zwakke conjunctuur. ,,Van een hoopvolle koerswijziging is geen sprake'', aldus Mathias Wissmann, financieel specialist van de CDU.

De oude en nieuwe minister van Financiën Hans Eichel (SPD) wil het begrotingstekort in 2003 van 14,2 miljard euro onder andere dichten door 2,5 miljard meer schulden aan te gaan dan tot nu toe voorzien. Desondanks houdt men vast aan het streven om in 2006 begrotingsevenwicht te bereiken, zoals de Europese regels voor een stabiele euro vereisen.

Diverse belastingmaatregelen, die zowel burgers als bedrijven treffen, moeten de inkomsten van de federale overheid in de komende jaren verhogen. Daartoe worden nieuwe belastingen ingevoerd, mazen in de wetgeving gedicht en uitzonderingsposities afgeschaft. De bestaande belastingtarieven blijven grotendeels ongemoeid, of gaan zelfs omlaag zoals in de vorige kabinetsperiode werd afgesproken.

Zo zullen industriële ondernemingen die veel energie consumeren meer eco-belasting moeten betalen en wordt de mogelijkheid voor ondernemingen om belastingafdracht te verlagen door winst te verrekenen met verliezen uit het verleden beperkt. Individuen worden vooral getroffen door een verlaging van de royale subsidies voor de bouw van eigen woningen en uitbreiding van de belasting op koerswinst. Ook worden aardgas en vliegtickets duurder. De trein wordt daarentegen goedkoper. De regering hoopt zo in 2003 4,5 miljard euro binnen te halen. De belastingmaatregelen zouden in 2006 zelfs 11,3 miljard moeten opbrengen.

Bezuinigen wil het nieuwe kabinet onder andere op de werkloosheidsuitkeringen. Méér geld wil de rood-groene regering uitgeven aan kinderopvang en verhoging van het aantal lesuren voor lagere scholen. Op die manier moet het onderwijs verbeterd worden en moeten werkende ouders meer armslag krijgen. Duitse basisscholen zijn vaak al rond het middaguur uit.