`Nederland staat alleen in Europa'

Nederland heeft zich met zijn harde opstelling ten aanzien van uitbreiding van de Europese Unie en het landbouwbeleid in een isolement gemanoeuvreerd. Dit zeggen minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) en tal van Europese deskundigen.

In een vertrouwelijke concept-brief van eind vorige week, waarover het kabinet zich vrijdag boog, schrijven De Hoop Scheffer en staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) dat er buiten Nederland geen enkel lidstaat is die wil dat met elk van de tien kandidaat-lidstaten individuele toetredingsverdragen worden afgesloten. ,,Zoals evenwel eveneens bij herhaling is aangegeven (...) staat Nederland hierin alleen'', schrijven de bewindslieden.

Ook schrijven de minister en de staatssecretaris dat Nederland alleen staat in zijn verzet tegen de voorstellen van de Europese Commissie om directe inkomenssteun aan boeren in de nieuw toetredende landen te verstrekken. ,,De andere elf lidstaten hebben zich min of meer helder uitgesproken voor deze `infasering'. Het is denkbaar, zo blijkt uit de contacten die de regering met de partners heeft, dat Nederland alleen of vrijwel alleen komt te staan in het verzet tegen de infasering.''

Juist gisteren verklaarde minister Heinsbroek (Economische Zaken, LPF) in een gesprek met het Financieele Dagblad dat Nederland eventueel een veto moet uitspreken als er voor het besluit over toetreding eind december nog geen akkoord is over een grondige hervorming van het landbouwbeleid.

Het kabinet poogt vanavond opnieuw om het eens te worden over een reactie op de aanbevelingen van de Europese Commissie, die vorige week aanbeval om de tien kandidaat-lidstaten in 2004 tot de EU toe te laten. Volgens de Commissie zijn de nieuwelingen in staat tekortkomingen die er nu nog zijn voor 2004 weg te werken. De CDA-ministers zijn het naar verluidt in grote lijnen met de Commissie eens. De VVD-bewindslieden, gesteund door hun LPF-collega's, achten echter landen als Polen, Letland en Slowakije onvoldoende gekwalificeerd.

Ook enkele oud-bewindslieden, onder wie oud-staatssecretaris van Europese Zaken Benschop (PvdA) en de vroegere Europees commissaris Andriessen (CDA) zijn bezorgd over de Nederlandse opstelling. Volgens Benschop dreigt Nederland Europa in een crisis te storten. Andriessen vindt dat de vraag is of Nederland zelf wel gereed is voor de toetreding.

ISOLEMENT: pagina 3

www.nrc.nl: dossier Uitbreiding EU

    • Floris van Straaten