MKB voor handhaving spaarloon

Het afschaffen van de winstdelingsregeling en de aandelenoptieregeling hebben een negatief effect op de resultaten van bedrijven. De regelingen zouden, in tegenstelling tot wat het kabinet wil, moeten worden behouden en zelfs verbeterd.

Dat stelt werkgeversvereniging MKB Nederland voor in een vandaag aan de Tweede Kamer verzonden alternatief voor het belastingplan. MKB is het niet eens met het rigide schrappen in de regelingen, zoals het kabinet voorstelt. Dat wil het spaarloon, de basisaftrek voor de lijfrente en de beide winstregelingen schrappen, omdat die ,,te veel administratieve lasten'' veroorzaken. MKB denkt dat het het kabinet te doen is om de grote besparingen die het schrappen van de regelingen oplevert.

De organisatie zegt begrip te hebben voor het afschaffen van de spaarloonregeling, die het kabinet 800 miljoen euro per jaar kost. Maar regelingen als de winstdeling en de aandelenoptieregeling hoeven wat de ondernemers betreft niet op de helling. Het belastingplan 2003 wordt in november door de Tweede Kamer behandeld.

Juist omdat beide regelingen pas in werking treden als er winst gemaakt wordt in een onderneming, zouden zij juist een aanjagend effect kunnen hebben op de prestaties van bedrijven, suggereert MKB. ,,Regelingen die mee-ademen met de economie moet je in stand houden, en zelfs wat aanscherpen'', zegt fiscaal secretaris Warmerdam van MKB. ,,Als de bedrijven weer winst maken, krijgt de overheid daar via de winstbelasting ook weer wat van terug.''

MKB stelt verder voor de basisaftrek voor de lijfrente in stand te houden voor met name ondernemers die verder weinig mogelijkheden hebben om een oudedagsvoorziening op te bouwen. Mensen mogen hun pensioengat nog wel `afdekken' met lijfrentes, maar over dat deel van het pensioengat dat meer dan zeven jaar geleden is ontstaan geldt dat niet.

Ook hekelt het MKB het vervroegd afschaffen van een aantal energie- en milieu-investeringsaftrekken. Die regelingen worden volgend jaar versoberd, maar het budget voor de huidige, gunstiger regeling is door een enorme toeloop de afgelopen maanden al volledig opgebruikt. MKB stelt voor een overgangsregeling tot 1 januari in het leven te roepen en wil zo snel mogelijk helderheid over hoe de regeling er volgend jaar uitziet.