Indonesië belooft aanpak terreur

Indonesië heeft een hardere aanpak beloofd van terrorisme. ,,Het is genoeg geweest'', aldus gisteren minister van Veiligheid, Susilo Bambang Yudhoyono, een gepensioneerde generaal. Hij zei te spreken namens het voltallige Indonesische kabinet, dat zojuist spoedberaad had gehouden over de bomaanslagen op Bali. ,,De regering'', zei hij, ,,zal niet langer aarzelen bij het bestrijden van terrorisme. Ze is ook van oordeel dat alle partijen zich voortaan dienen te onthouden van uitspraken en commentaren als zouden er in Indonesië geen terroristen zijn. Dat is niet objectief.''

Dat was ferm gesproken, maar menig toehoorder vroeg zich af met wie de regering nu het meest te stellen heeft: met het kennelijk objectieve gegeven dat Indonesië terroristen herbergt of met een publieke opinie die daar niet van wil horen. Bovendien bevatte Susilo's oorlogsverklaring een bekentenis: we hebben te lang geaarzeld de feiten onder ogen te zien. Dat werd vandaag bevestigd door een woordvoerder van de Staatsveiligheidsdienst (BIN), Muhyar Yara, die aan de tand werd gevoeld door een commerciële tv-zender. Hij hief de handen theatraal ten hemel en zei klaaglijk: ,,Wij roepen al een jaar dat het terreurnetwerk Al-Qaeda in dit land actief is, maar niemand luisterde.''

Hoe dit ook zij, Jakarta wil zijn leven beteren en minister Yudhoyono kwam met een lijstje goede voornemens. Kabinet en parlement moeten wat de terreurbestrijding betreft spoedig op één lijn komen en de voorliggende ontwerp-antiterreurwet moet snel worden behandeld. Verder is Jakarta bereid tot internationale samenwerking op technisch, politioneel en inlichtingengebied. De waakzaamheid op luchthavens, bij de immigratiedienst en bij de douane moet worden verhoogd.

Ten slotte – en dat ligt heel gevoelig – krijgt de politie, die sinds de val van Soeharto alleen verantwoordelijk is voor de binnenlandse veiligheid, hulp van de strijdkrachten, met name de militaire inlichtingendienst en regionale legercommando's. De landmacht wordt ingeschakeld bij de bewaking van strategische objecten, zoals energiecentrales, en grote buitenlandse investeringsprojecten. [Vervolg BALI: pagina 5]

BALI

Indonesië wil zijn leven beteren

[Vervolg van pagina 1] Onder de buitenlandse projecten die extra bewaking krijgen, zijn het aardgasveld in Atjeh, de olie-installaties in Kalimantan en de koper- en goudmijn in Papoea.

Het kabinet mag het dan eens zijn over de aanwezigheid van terroristen binnen de eigen grenzen, minister Yudhoyono noemde de vijand niet bij naam. Zijn collega van Defensie, Matori Abdul Djalil, deed dat gisteravond wel. ,,De bomaanslag op Bali was het werk van professionals'', zei hij, ,,en daarom durf ik hardop te zeggen wat anderen nog steeds niet doen: Al-Qaeda is actief in Indonesië en heeft contacten met Indonesische kringen.'' Hij kwam overigens niet met bewijzen en daarom vinden afstandelijke waarnemers de minister wat al te gretig. Zij vermoeden dat hij vooral 's lands bevlekte blazoen wil oppoetsen.

Dat Indonesië een imagoprobleem heeft, staat buiten kijf. Het persbureau AFP legde gisteren de hand op een intern rapport van het Amerikaanse State Department, waarin wordt betwijfeld of het Indonesische politie-onderzoek naar de bomaanslag op Bali iets zal opleveren. Een citaat: ,,De plaatselijke autoriteiten zullen hun best doen deze zaak op te lossen, maar hun onderzoek zal vruchteloos blijken en de daders zullen noch geïdentificeerd noch gearresteerd worden.'' De auteurs voorspellen dat `culturele factoren' (lees: de gevoeligheden van het moslimelectoraat) het onderzoek zullen vertroebelen. ,,Bovendien'', aldus het rapport, ,,bestaat het gevaar dat de politie onder druk van Jakarta zal besluiten plaatselijke criminelen op te pakken – of neer te schieten als zij zich tegen aanhouding verzetten. Dan zal men de zaak gesloten verklaren en zeggen dat Bali weer veilig is als vanouds.''

De ronduit cynische toon van het rapport spreekt boekdelen over Indonesië's krediet. Het is overigens te vroeg voor een dergelijk oordeel. De Indonesische autoriteiten hebben het aanbod van de Australische Federale Politie en de Amerikaanse FBI om bij het onderzoek te helpen in dank aanvaard. Beide diensten zijn inmiddels aan hun werkzaamheden ter plaatse begonnen, onder leiding van Indonesische politieofficieren. Een team van de Britse Scotland Yard is onderweg. Indonesië wil zijn leven beteren.

    • Dirk Vlasblom