Geen akkoord Berlijn en Parijs over landbouw

Frankrijk en Duitsland zijn het niet eens geworden over de financiering van de uitbreiding van de Europese Unie. President Jacques Chirac ontving gisteren bondskanselier Gerhard Schröder voor een informeel diner, waaraan ook de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen deelnamen. De bedoeling was om tot een gezamenlijk standpunt te komen voorafgaande aan de Europese top op 24 en 25 oktober in Brussel. Dit is niet gelukt.

Steen des aanstoots in de Duitse-Franse verhoudingen is het Europese landbouwbeleid, dat bijna de helft van het Europese budget opslokt. In een uitgebreide EU zou bij een ongewijzigd beleid met name Polen een zwaar beroep doen op de landbouwsubsidies. Dat wordt volgens Duitsland, maar ook volgens Nederland, te duur. Duitsland en Nederland zijn netto-betaler, terwijl Frankrijk op dit moment van alle lidstaten verreweg het grootste profijt trekt van het bestaande landbouwbeleid.

Dit beleid wordt volgens schema pas in 2006 herzien, een schema dat Frankrijk alleen ter discussie wil stellen als ook de rest van het budget opnieuw bekeken wordt, zoals de subsidiëring van achtergebleven gebieden. Daarvan profiteert Duitsland het meest, ten behoeve van voormalig Oost-Duitsland. Ook willen de Fransen dat de `korting' die de Britten hebben bedongen en verkregen voor hun contributie aan het EU-budget herzien wordt.

Ook een eerder informeel diner, op 2 oktober, leverde niet het gewenste akkoord op. Desondanks toonden Chirac en Schröder zich gisteravond na afloop van hun besprekingen optimistisch. Afgesproken is opnieuw te trachten tot een vergelijk te komen tijdens de top Europa in Brussel en in elk geval vóór die in Kopenhagen, op 12 en 13 december.

Chirac en Schröder toonden zich eensgezind in hun visie op het Groei- en Stabiliteitspact. De regels daarvan moeten `flexibel' worden toegepast, `alnaargelang de internationale conjunctuur'.

Duitsland en Frankrijk, de grootste economieën van de EU, verkeren met hun begrotingstekort beide in de door het pact aangegeven gevarenzone. Vooral Frankrijk dreigt een zogeheten `gele kaart'te krijgen van Brussel, omdat het land pas in 2007 een begrotingsevenwicht wil bereiken in plaats van in 2006.

Deze week buigt het Franse parlement zich over de begrotingsvoorstellen van de regering-Raffarin. Jean-Claude Trichet, gouverneur van Banque de France, en Jacques Delors, oud-voorzitter van de Europese Commissie, hebben vorige week beiden de Franse houding scherp veroordeeld.