EU handhaaft moratorium gmo-voedsel

De ministers van Landbouw van de Europese Unie hebben gisteren geen akkoord kunnen bereiken over eisen voor etikettering van voedingsmiddelen en diervoeders die uit genetisch gemodificeerde organismen (gmo's) zijn gemaakt.

Het feitelijke moratorium op toelating van nieuwe gmo's in de Europese Unie kan hierdoor nog niet worden opgeheven.

De vijftien EU-lidstaten zijn met name verdeeld over het maximum toelaatbare residu van gmo's dat om technische redenen in niet-gemodificeerde voedingsmiddelen mag zitten. De Europese Commissie stelde vorig jaar in haar ontwerp-verordening een maximum van één procent voor.

Bij een hoger percentage moet dan op het etiket staan dat het product gmo's bevat. Het Europees Parlement eiste afgelopen juli een maximum van een half procent. Een aantal lidstaten, waaronder Duitsland, Italië, Oostenrijk en Griekenland, maakten gisteren duidelijk ook een drempel onder de één procent te wensen. Ook zou volgens enkele landen de hoeveelheid gmo's moeten worden vermeld.

Volgens de Nederlandse minister Veerman zullen producenten niet snel gmo's gebruiken als zij hiertoe worden verplicht uit vrees dat dit de consument kan ,,afschrikken''.

Veerman meende na afloop dat de EU-lidstaten aankoersen op een compromis over de etikettering. Volgende maand bespreken de ministers van Landbouw het onderwerp opnieuw. Deze week nog staan de gmo's ook op de agenda van de EU-milieuministers.

In de EU geldt sinds eind 1998 een feitelijk moratorium op nieuwe gmo's. Lidstaten als Frankrijk, Italië en Denemarken koppelden toelating van nieuwe gmo's toen aan verscherping van regels voor etikettering en traceerbaarheid van gmo's.

In de EU geldt al een verplichte vermelding op etiketten van voedingsmiddelen die gmo's bevatten. De Europese Commissie breidt de verplichting uit naar voedingsmiddelen die uit gmo's zijn geproduceerd maar deze niet meer bevatten, en naar alle gemodificeerde diervoeders. Zij wil zo snel mogelijk opheffing van het moratorium, omdat volgens haar de ontwikkeling van de biotechnologie erdoor wordt gehinderd. Milieu-organisaties demonstreerden gisteren in Luxemburg voor scherpe regels. De Verenigde Staten dreigen naar de Wereldhandelsorganistaie (WTO) te stappen als de Europese Unie blijft weigeren nieuwe gmo's toe te laten.