Bodem Groningen daalt sneller dan verwacht

De bodem in Groningen daalt door de aardgaswinning sneller dan gedacht. Dat blijkt uit metingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Volgens het Groningse waterschap Noorderzijlvest heeft de bodemdaling in de provincie nu al de omvang bereikt die voor het jaar 2010 was voorspeld.

Uit recente metingen blijkt dat de bodem onder de stad Groningen negen centimeter daalde sinds begin jaren zestig, terwijl volgens de prognoses de bodemdaling daar in 2010 zes centimeter zou bedragen. De bodem daalt sneller omdat er meer aardgas is gewonnen.

De prognoses hebben betrekking op de periode tot het jaar 2050, wanneer de maximale bodemdaling moet zijn bereikt. De bodemdaling blijkt nu weliswaar sneller te verlopen dan is gedacht, maar voor het uiteindelijke resultaat in 2050 wordt nog steeds dezelfde maximale omvang van de daling verwacht.

Volgens woordvoerder G. Davidsen van het waterschap betekent de snellere bodemdaling niet dat er nieuwe waterstaatkundige maatregelen moeten worden genomen, maar wel dat de geplande maatregelen snel moeten worden uitgevoerd.