`Bin Laden prijst aanvallers tanker'

Twee fundamentalistisch-islamitische internetsites hebben gisteren een naar hun zeggen door Osama bin Laden ondertekende boodschap gepubliceerd waarin de leider van het terreurnetwerk Al-Qaeda de islamitische natie gelukwenst met de ,,operaties'' van 6 en 8 oktober in Jemen en Koeweit en verdere aanslagen aankondigt. De zware aanslag van 12 oktober op een discotheek op Bali, die eveneens met Al-Qaeda in verband wordt gebracht wordt niet vermeld, mogelijk omdat de tekst voordien werd opgenomen.

Ook de Arabische satelliettelevisiezender Al-Jazira, huiszender van Al-Qaeda, publiceerde het document, dat volgens een woordvoerder per fax was binnengekomen. Als de verklaring inderdaad echt is, is het het eerste bewijs dat Bin Laden de Amerikaanse militaire campagne tegen Al-Qaeda en zijn Talibaan-beschermheren in Afghanistan inderdaad heeft overleefd. Er zijn sindsdien meer verklaringen van Bin Laden gepubliceerd, waaronder vorige week een geluidsband die volgens de Amerikaanse FBI echt is. Maar de tekst daarvan, eveneens een aankondiging van verdere terreur, geeft geen aanwijzing over het tijdstip waarop deze is ingesproken. De laatste video-opname van Bin Laden, eveneens ongedateerd, dook in april op.

,,Wij feliciteren de islamitische natie met de gedurfde en heldhaftige jihad [heilige oorlog] operaties die onze dappere zonen in Jemen uitvoerden tegen de christelijke olietanker en in Koeweit tegen de Amerikaanse bezettings- en agressietroepen'', aldus de verklaring die is gepubliceerd op de sites http://www.cenobite.com/nightbreed/pix2/pix/?subject=1&rec;=85 en http://www.islammemo.com. Gedoeld wordt op de aanslag op de Franse olietanker Limburg voor de kust van Jemen, waarbij een opvarende werd gedood, en op de aanslag door twee Koeweiti's op een oefening van Amerikaanse mariniers op het Koeweitse eilandje Failaka, waarbij een marinier en de daders de dood vonden. Het staat vast dat de twee Koeweiti's contacten hadden met Al-Qaeda.

Met de aanslag op de tanker hebben de daders ,,navelstreng'' en ,,levensader van de kruisvaardersnatie getroffen'', aldus de tekst. De aanslag in Koeweit bewijst op zijn beurt dat de Amerikanen, waar ze zich ook in een islamitisch land bevinden, in gevaar verkeren. En de tekst kondigt aan: ,,Wij gaan door op dezelfde weg [..] Wij hernieuwen onze belofte aan God en de natie en herhalen ons dreigement tegen de Amerikanen en de joden die noch vrede noch veiligheid zullen kennen zolang zij hun agressie tegen ons niet staken.''