Afrikaanse diamanten `onbesmet'

Diamanten uit Afrika zijn niet langer besmet nu de grote oorlogen op het continent voorbij zijn. Dat zegt de Belgische Hoge Raad voor Diamant, het centrum van de internationale diamanthandel. ,,We zitten [nu in Afrika] in het post-conflict-tijdperk'', aldus Peter Meeus, de directeur van de overkoepelende raad. Maar Partnership Africa Canada, een internationale coalitie van niet-gouvernementele organisatie (NGO's) is daar minder zeker van.

De diamantsector, van de mijnen tot aan de detailhandel, had de afgelopen jaren te lijden onder het beeld van de `bloeddiamanten': Afrikaanse landen of rebellengroeperingen die door de illegale verkoop van edelstenen hun oorlogen financieren. In Angola en Sierra Leone is het na jaren van gevechten nu vrede – voorlopig tenminste – terwijl het regionale conflict om Democratisch Congo dichterbij een oplossing komt.

President Festus Mogae van Botswana benadrukt het belang van het Kimberley-proces, het streven van de diamantsector om te komen tot een internationaal registratiesysteem voor de in- en uitvoer van ruwe diamant.

Partnership Africa is voorzichtig. ,,Het Kimberley-proces is hoopgevend'', zegt een woordvoerder, ,,maar we zijn er nog niet, oorlogen kunnen weer oplaaien.''

BOTSWANA: pagina 14

    • Lolke van der Heide