Vakcentrale voor behoud `Melketiers'

Vakcentrale FNV ziet af van de beloofde lastenverlichting als het kabinet bereid is geld in te zetten voor het behoud van de zogenoemde Melkertbanen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW voelt hier niets voor.

De vakcentrale stelde afgelopen weekend voor om de 500 miljoen euro lastenverlichting, die het kabinet heeft toegezegd aan de sociale partners als die de lonen weten te matigen, te gebruiken om de bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid deels ongedaan te maken. Het kabinet wil uiteindelijk 860 miljoen korten op de Melkertbanen, hetgeen gevolgen heeft voor duizenden werknemers.

De vakcentrale vreest dat gemeenten, die veel van de 31.000 Melketiers in dienst hebben, voor collectief ontslag van de gesubsidieerde arbeiders zullen kiezen als de bezuiniging doorgaat.

Verantwoordelijk staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) heeft laten weten dat de gemeenten de bezuinigingen moeten opvangen door een vacaturestop in te voeren, maar de FNV denkt dat dat onvoldoende zal zijn. ,,Juist in tijden van oplopende werkloosheid is er ruimte voor gesubsidieerde arbeid. De loonmatiging die van ons verwacht wordt is minder belangrijk dan het feit dat er veel mensen aan het werk blijven'', aldus een FNV-woordvoerder.

Naast de lastenverlichting (in de vorm van een verlaging van de WW-premies) wil de FNV ook een bijdrage van de ministeries van Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Volgens de vakcentrale zijn er juist op de terreinen waar die ministeries actief zijn, veel Melkertbanen te vinden.

Aanstaande donderdag heeft de FNV overleg met de werkgevers en de andere vakbonden. Het CNV vindt het plan van de FNV te prematuur. Het is nog niet duidelijk hoe de lastenverlichting zal uitpakken, vindt de vakbond.

Werkgeversoragnisatie VNO/NCW voelt niets voor het FNV-plan. ,,De lastenverlichting van 500 miljoen is noodzakelijk om de loonkosten te matigen. Daarmee versterk je uiteindelijk de concurrentiepositie van Nederland'', aldus een woordvoerder. De begrotingsregels maken het ook onmogelijk dat geld op de inkomstenkant van de begroting wordt ingezet voor uitgaven.