Stichting Premsela voor vormgeving naar Amsterdam

De Premsela Stichting voor de Nederlandse Vormgeving, die in september is opgericht, zal worden gevestigd in Amsterdam. De doelstelling van de Premsela Stichting is de bevordering van de economische, culturele en maatschappelijke betekenis van de vormgeving in Nederland. Na het stopzetten van de subsidie aan het Vormgevingsinstituut in Amsterdam, op advies van de Raad voor Cultuur in 2000, heeft toenmalig staatssecretaris van OCW Van der Ploeg laten onderzoeken hoe de vormgevingssector het best kon worden gesteund. De uitkomst van dat ondezoek was onder meer de oprichting van de Premsela Stichting, genoemd naar de in 1997 overleden invloedrijke Nederlandse vormgever Benno Premsela. De gemeente Amsterdam neemt de huisvesting van de Stichting voor haar rekening.