Sigarettenprijs in gevaar

De jonge klarinettiste Céleste Zewald heeft de Philip Morris Kunstprijs, die haar een jaar geleden werd toegekend, besteed aan een nieuwe klarinet. Maar ze moet er nog wel even aan wennen, zegt ze in de documentaire die de NPS-rubriek Pitch morgenavond vertoont – het is haar te moede ,,alsof je van de ene naar de andere knuffelbeer gaat''. De kunstenaar Mark Manders heeft het prijzengeld van 25.000 euro bestemd voor het maken van een boek, waarvan hij enthousiast de eerste pagina's bekijkt. Alletwee zijn ze ,,hot'', aldus Cas Enklaar die het door Joost van Krieken gemaakte programma aan elkaar praat.

Het is een aardige traditie geworden jaarlijks in een tv-programma te laten zien hoe het de winnaars van de Philip Morris Kunstprijzen sinds de uitreiking is vergaan. De opdracht tot het maken van die programma's wordt verleend door een stichting, die twaalf jaar geleden in het leven is geroepen door de firma Philip Morris Holland, sigarettenfabrikant met merken als Marlboro en Philip Morris. De vraag is alleen hoe lang dat nog kan blijven.

De nieuwe Tabakswet, die volgende maand in werking treedt, verbiedt ,,elke openbare of particuliere economische bijdrage aan een activiteit of evenement, die het bekendheid geven aan of het aanprijzen van een tabaksproduct tot doel dan wel gevolg heeft.'' Prijzen als die van Philip Morris (en ook de Pall Mall Exportprijs van het concurrerende British American Tobacco) zijn dus voortaan verboden, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De betrokken bedrijven houden echter vol dat hun prijzen niet bedoeld zijn als reclame voor sigaretten. ,,De naam van onze kunstprijzen verwijst naar de naam van ons bedrijf en heeft niets te maken met promotie voor het merk'', aldus Rob Kooreneef van Philip Morris Holland. Gezien hun eerste reacties zijn de fabrikanten van plan het op een confrontatie te laten aankomen.

Voor een publieke omroep is het lastiger zo'n onversneden ministerieel verbod in de wind te slaan. NPS-eindredacteur Henk van der Meulen zegt zich vooralsnog te richten naar een advies van de omroepjurist: ,,Volgens hem kan het. We hebben immers niet met een fabrikant te maken, maar met een stichting. Wel bekijken we van jaar tot jaar of het een mooie film oplevert, dat staat voorop. En natuurlijk zullen we ons opnieuw moeten beraden als zou blijken, dat de nieuwe Tabakswet anders wordt toegepast dan wij nu denken.''

Pitch: Philip Morris Kunstprijs 2002, morgen, Ned.3, 23.15-0.02u.

    • Henk van Gelder