Rumsfeld: snellere inzet leger VS tegen `nieuwe dreigingen'

De Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, heeft de commandanten van het Amerikaanse leger opdracht gegeven plannen op te stellen om sneller te reageren op nieuwe dreigingen, zoals `Irak'. Rumsfeld wil al sinds 11 september dat het Amerikaanse leger in staat is sneller in actie te komen tegen `nieuwe dreigingen', afkomstig van terroristen en landen met massavernietigingswapens.

In een interview met The New York Times zegt de minister nu dat hij de Amerikaanse regionale commandanten de opdracht heeft gegeven hun oorlogsplannen te herschrijven. Het leger moet daarbij meer gebruik maken van precisiegeleide wapens, betere intelligence en het vermogen sneller uit te rukken, met kleinere, snellere en beweeglijkere eenheden.

Een snellere stationering zou meer tijd kunnen geven om in geval van een crisis een diplomatieke oplossing na te streven. Volgens functionarissen van het Pentagon heeft de nieuwe aanpak al invloed op de planning van de Amerikaanse generaal Tommy Franks, hoofd van het Amerikaanse Central Command, die een mogelijke oorlog tegen Irak voorbereidt.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse regering ook werkt aan een plan, waarin Franks mogelijk de taak krijgt om een overgangsbestuur in Irak te leiden. Dit zou gebeuren na een eventuele militaire aanval op het land en na een afzetting van Saddam Hussein, die worden gevolgd door een Amerikaanse bezetting. Dit Amerikaanse overgangsbestuur is geënt op de naoorlogse bezetting van Japan, en de mogelijke rol van Franks op die van generaal Douglas MacArthur destijds in Japan, aldus het voorlopige plan van het Witte Huis.

Irak heeft zaterdag in een nieuwe brief, de tweede binnen een week, aan de chef-wapeninspecteur van de Verenigde Naties, Blix, en het hoofd van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), ElBaradei, gezegd dat het alle obstakels voor een terugkeer van de inspecteurs naar Irak wil wegnemen. De brief erkent de wens van de VN tot onbeperkte toegang tot de acht `presidentiële plaatsen', waaronder paleizen van Saddam Hussein. Het schrijven meldt geen Iraakse concessie, waarna de Amerikaanse regering de brief afdeed als ,,woordspelletjes''.

De Iraakse vice-president, Ramadan, heeft tegen het Duitse weekblad Der Spiegel gezegd dat de wapeninspecteurs alles mogen zien in Irak. ,,Wat ons betreft kunnen de inspecteurs zoeken en inspecteuren hoe en waar ze maar willen'', aldus Ramadan.

De VN-Veiligheidsraad houdt woensdag op verzoek van de beweging van niet-gebonden landen een open debat over een Amerikaanse ontwerpresolutie, die Irak met geweld bedreigt als het geen volledige medewerking verleent aan de wapeninspecteurs. VN-chef Annan heeft gezegd dat de meeste VN-lidstaten een Frans `twee-fasenplan' verkiezen: één resolutie die strengere inspecties oplegt en een tweede die geweld goedkeurt als Irak niet meewerkt.