Rozentheater bedreigd met sluiting

Het Amsterdamse Rozentheater dreigt volgend jaar te moeten sluiten, omdat de gemeente geen geld heeft uitgetrokken voor de door de brandweer en ARBO-dienst vereiste verbouwing.

Dat schrijft directeur J. de Kuijper in een brandbrief aan de gemeente en andere betrokken instellingen. De verbouwing moet 3,8 miljoen euro kosten. Wethouder H. Belliott (Cultuur) heeft de verbouwing wel op haar prioriteitenlijst gezet, maar er geen geld voor uitgetrokken in de begroting van 2003. Volgens De Kuijper noemden de brandweer en de ARBO-inspectie de situatie in het theater bij een vorige inspectie: ,,nog net acceptabel voor publiek, en onaanvaardbaar voor het personeel.'' De situatie werd gedoogd omdat het theater in 2003 zou verbouwen. Als dat niet doorgaat, dreigt sluiting.

De verbouwing behelst vooral het beter ophangen van het grid (het buizenstelsel met de lichtinstallatie) aan het dak; het verplaatsen van de kantoren, omdat deze ,,geen licht en lucht'' zouden krijgen; en het verbeteren van de geluidsisolatie. In de afgelopen 35 jaar is er nauwelijks iets aan het theater gedaan.

Het Rozentheater is het enige theater in Nederland dat louter theater voor jongeren (vijftien tot dertig jaar) brengt. Het vertoont producties van de Theatercompagnie, Het Syndicaat en Huis aan de Amstel. Het theater huisvestte ooit het Mickerytheater, en werd daarna het huis van Art & Pro. Toen dit gezelschap opging in de Theatercompagnie, werd het Rozentheater sinds oktober vorig jaar de speciale jongerenafdeling.

Omdat de Theatercompagnie begin dit jaar in grote geldproblemen kwam, is het Rozentheater in juni versneld verzelfstandigd. De Theatercompagnie betaalt wel de huur en het onderhoud van het gebouw.

Het Rozentheater krijgt verder geld van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing, en van drie private fondsen: de VandenEnde Foundation, het VSB fonds en Stichting Doen.

Binnenkort neemt de gemeenteraad een beslissing over de cultuurbegroting van volgend jaar. De brandweer en de de ARBO-dienst zouden in november het theater weer komen controleren.