Normen en waarden

Volgens A. Martens is het een voorbeeld van normvervaging om over `normen en waarden' te spreken (NRC Handelsblad, 30 september). De volgorde dient volgens deze briefschrijver andersom te wezen. Dat is letterkundig noch taalkundig vol te houden. In haar boekenweekgeschenk, Dat weet ik zelf niet van 1959 schrijft Hella Haasse op pagina. 7 ,,...een basis van vaste beginselen, dat rustte op de pijlers van normen en waarden, waaraan niet te tornen was.''

In vaste combinaties gaat het woord met de hogere klinker meestal vooraf aan het woord met de lagere klinker: klip en klaar, tiptop, op en af, hoog en laag, poespas. De volgorde `waarden en normen' is niet welluidend en wordt terecht gemeden door goede schrijvers.

    • W.J.M. Levelt
    • E.C.M. Levelt
    • C.C. Levelt