`Moslimjeugd bereidt iets voor'

De aanslag op Bali deed meteen denken aan Al-Qaeda, dat niet terugschrikt voor aanslagen op toeristen.

Concreet bewijs dat Osama bin Ladens terreurnetwerk Al-Qaeda verantwoordelijk is voor deze of gene terreurdaad is er zelden onmiddellijk. De door Amerika geleide oorlog tegen terreur is ver van een overwinning en overal over de wereld zitten cellen van Al-Qaeda genesteld. Maar dat wil nog niet zeggen dat elke aanslag ook het werk van Al-Qaeda is. De bomontploffing in een Fins winkelcentrum van vrijdagavond werd gepleegd door een Finse chemiestudent die kennelijk alleen handelde.

Verdenkingen tegen Al-Qaeda beginnen met parallellen met eerdere aanslagen die met enige zekerheid aan deze organisatie of haar talrijke satellietgroepen kunnen worden toegeschreven: de handtekening van de terrorist. Dan zijn er de dreigementen per video- of geluidsband van Al-Qaedaleiders, doorgaans uitgezonden door hun huiszender Al-Jazira, die ook nog al eens interessante aanknopingspunten bieden. Vervolgens de waarschuwingen van de Amerikaanse autoriteiten, voorzover ze specifiek zijn. Want de Amerikaanse autoriteiten geven vaak ook heel algemene waarschuwingen uit, zoiets als kijk uit voor terroristen in de wereld.

Daarom deden de aanslag van 6 oktober op de Franse tanker voor de kust van Jemen (identiek aan die twee jaar eerder op het Amerikaanse oorlogsschip USS Cole) en die van zaterdag op een discotheek op het Indonesische eiland Bali direct denken aan Al-Qaeda. Eerder dit jaar, in april, waren Duitse toeristen doelwit van wat nu wordt gezien als een Al-Qaeda-aanslag in Tunesië. Aanslagen op westerse toeristen waren favoriete tactiek van de Egyptische extremisten van Ayman al-Zawahiri, die later rechterhand van Osama bin Laden werd, met als doel de Egyptische economie te ondermijnen en de regering van president Mubarak ten val te brengen. Aan Zawahiri's invloed wordt wel toegeschreven dat Bin Laden het pad van blinde terreur tegen burgers in het algemeen is opgegaan. Overigens hebben de moslim-extremisten in Egypte zich overgegeven na een zeer gewelddadige tegencampagne door de Egyptische overheid.

De aanslag op Bali volgde kort op dreigementen van Bin Laden en Zawahiri, die vorige week zondag en dinsdag werden uitgezonden door Al-Jazira. Bin Laden zei dat de ,,criminele bende in het Witte Huis'' nog niets hadden geleerd, en zich opmaakte ,,de islamitische wereld [Irak] aan te vallen en in stukken te snijden''. Maar , vervolgde hij, ,,de jeugd van de islam bereidt iets voor om vrees in uw hart te zaaien''. Zawahiri op zijn beurt waarschuwde Amerika en zijn bondgenoten ,,snel Palestina, het Arabisch schiereiland en alle islamitische landen te verlaten voor ze alles verliezen''. Hij verwees naar ,,boodschappen'' die al bij de Amerikaanse bondgenoten waren bezorgd, met name Duitsland (de Tunesische aanslag) en Frankrijk (een aanslag in mei op een bus met Fransen in Pakistan). ,,Maar als deze doses niet voldoende zijn, staan we klaar om ze te vergroten.''

De Amerikaanse FBI interpreteerde ,,de gecoördineerde vrijgave van deze dreigementen'' en de inhoud ervan als aanwijzing van het Al-Qaeda leiderschap aan het veld dat een plan voor aanslag was goedgekeurd waarvan de specifieke timing aan de plaatselijke cellen werd overgelaten. De FBI wees er woensdag op dat de aanslag op de USS Cole op soortgelijke wijze was aangekondigd.

Of de daders van Bali degenen waren die het groene licht kregen door middel van de verklaringen van Bin Laden en Zawahiri, of wellicht anderen elders, is onzeker. Hoe dan ook zitten her en der in de wereld Al-Qaeda-cellen te complotteren om de Verenigde Staten en hun bondgenoten met behulp van hun terroristische jihad uit moslim-land te verjagen.

    • Carolien Roelants