`Klap in het gezicht van de kerk'

De uitvaartdienst van prins Claus wordt morgen geleid door twee verlichte voorgangers. De orangistische orthodoxie is teleurgesteld.

Dominee B. Plaisier van de protestantse Samen Op Weg (SOW) -kerken, zei eind vorige week geen protesten te verwachten tegen de rol van emeritus-dominee Carel ter Linden (69) en de dichter Huub Oosterhuis (68) in de uitvaartdienst van prins Claus. Ter Linden, jarenlang predikant van de Haagse Kloosterkerk – huiskerk van de Oranjes – leidt de dienst terwijl Oosterhuis een overdenking uitspreekt. Volgens Plaisier staat Oosterhuis boven alle gezindten.

Toch is met name de orthodoxe kring – uitgerekend de groep waar de Oranjegezindheid het sterkst is, niet erg gelukkig met de keuze van de twee.

De `heterodoxe', van oorsprong katholieke Oosterhuis heeft een vrijzinnige kijk op zijn geloof. In 1969 werd hij ontslagen uit de jezuietenorde waartoe hij behoorde, omdat hij het celibaat afwees. Oosterhuis dichtte vele religieuze liederen, die zowel tijdens katholieke als protestante diensten worden gezongen. Toevallig ontvangt hij aanstaande vrijdag een eredoctoraat van de – gereformeerde – Vrije Universiteit. Carel Ter Linden zegende het huwelijk van zowel prins Constantijn als prins Willem-Alexander in. Hij staat erom bekend het leven na de dood in twijfel te trekken.

Voorzitter N. Stienstra van het behoudende Contact Rooms-Katholieken (CRK), is ,,niet gelukkig'' met de rol van Oosterhuis: ,,Hij heeft de kerk verlaten en heeft niet eens zijn kinderen laten dopen. Hij mag dan met zijn geloof bezig zijn, maar wat voor geloof is dat? Dit is een klap in het gezicht van de katholieke kerk'', vindt Stienstra. ,,Het Huis van Oranje is niet katholiek. Als ze dan toch tegemoet hadden willen komen aan katholiek Nederland, hadden ze op zijn minst voor een echte priester moeten kiezen.''

W. Silfhout, secretaris voor overheidscontacten van de orthodoxe Gereformeerde Gemeenten, is het niet eens met de stelling dat de dienst past bij Claus' non-conformistische aard. ,,Het gaat er niet om wat bij iemand past, maar wat de Here te zeggen heeft. Op grond van de Bijbel geloven wij dat er meer is na dit leven; of eeuwig geluk, of eeuwige rampzaligheid.''

Niet iedereen is zo sterk gekant tegen de keuze. R. de Raad, secretaris van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten, zegt blij te zijn dat er überhaupt predikanten betrokken zijn bij de uitvaart. ,,Wij zijn het theologisch niet eens met Van der Linden. Maar als het koninklijk huis deze keuze maakt, dien je dat te respecteren.'' De Raad zegt wel `verbaasd' te zijn over de keuze voor een katholiek tijdens de uitvaart.

J. van der Graaf, voormalig voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk, zegt eveens moeite te hebben met de theologie van Oosterhuis. Ook Ter Linden is object van twijfel: ,,Rondom de dood moet een getuigenis klinken van de opstanding van Christus en het eeuwige leven. Ter Linden uit zich in twijfelbeoordelingen, daar waar je moet kijken naar wat geschreven is in de Evangeliën. Ik hoop en bid om een dienst waar een klare en heldere getuigenis van uit gaat.''