`Kabinet aarzelt te lang over Europa'

Het kabinet schaadt het Nederlandse belang met zijn afwachtende houding in het debat over de toekomstige inrichting van Europa. Dat schrijven prof.mr. L.A. Geelhoed, advocaat-generaal bij het Europese Gerechtshof, en mr.H. Hijmans, referendaris bij dat hof, op de opiniepagina.

Pagina 8