`In Tsjetsjenië véél meer doden dan Moskou meldt'

De Duitse inlichtingendienst heeft dodentallen van de oorlog in Tsjetsjenië gegeven die sterk afwijken van de cijfers die Moskou geeft. Dat meldt vandaag het blad Die Welt, dat de hand heeft gelegd op het rapport van de inlichtingendienst. Rusland zegt sinds 1999 4500 eigen soldaten te hebben verloren en 13.000 Tsjetsjeense rebellen te hebben gedood. De Duitse inlichtingendienst meent dat bijna tienduizend Russische militairen en meer dan 80.000 Tsjetsjeense rebellen in de strijd zijn omgekomen. Op dit moment heeft Rusland 65.000 militairen in Tsjetsjenië; de rebellen zouden tweeduizend man sterk zijn, maar de Duitsers achten het verzet van die rebellen ,,krachtig en zeer effectief''.