Aanslag op Bali

Jakarta Post

Het afgelopen jaar is het teken aan de wand verschenen dat internationale terroristische groeperingen plannen maakten om een aanval in Indonesië uit te voeren. Niet alleen Indonesiërs, maar ook buitenlanders zouden het doelwit zijn.

De waarschuwingen kwamen van regeringen in Singapore, Maleisië, de Filippijnen, Australië en de VS. Ze hielden in dat Indonesië een broeinest van terroristische groeperingen is [...] en een potentieel doel na de terroristische aanvallen op New York en Washington van 11 september 2001.

Het Indonesische antwoord [...] was onvoldoende, en zeker niet erg geruststellend. Het gevolg was dat de regeringen van de VS en Australië voortdurend hun burgers het advies gaven voorzichtig te zijn als ze naar Indonesië reisden. [...]

Onze hele houding tegenover de dreiging van het terrorisme sinds dit een internationaal onderwerp werd na de aanvallen van 11 september, is betreurenswaardig. Tot de ontploffing van zaterdagavond hebben zeer weinig mensen in Indonesië de terroristische dreiging ernstig genomen. Dit geldt niet alleen voor de regering, de politici en de grote politieke partijen, maar ook voor het publiek, inclusief de media. [...]

Toen de regering twee weken geleden uiteindelijk besloot het publiek in te lichten over de aanwezigheid van internationale terroristen in het land, heeft ze dat helaas niet overtuigend genoeg gedaan, zodat ze van de bevolking niet de steun kreeg om haar campagne tegen het terrorisme effectief te laten zijn.

Bovendien kwam de informatie te laat. Als de regering de terroristische dreiging vanaf het begin ernstiger had genomen en toen de algehele steun van het publiek had verworven, dan had de bomexplosie in Bali misschien, heel misschien, voorkomen kunnen worden.

Nu moeten we ons voorbereiden op de vele onaangename repercussies uit binnen- en buitenland. Behalve veroordeling kunnen we serieuze actie verwachten die onze politieke en economische positie zal schaden. [...]

Sidney Morning Herald

Het moet worden onderstreept dat de meerderheid van de Indonesische moslims gematigde mensen zijn die zich historisch diep verbonden voelen met religieuze tolerantie. We moeten ook bedenken dat honderden Indonesiërs voor de slachtoffers van de aanvallen op Bali hebben gezorgd.

Persoonlijk staat [president] Megawati sterk vijandig tegenover hen die de Indonesische pluralistische samenleving willen vernietigen. Maar een actieve minderheid is duidelijk een grotere dreiging geworden.

De vraag is of de opkomende radicale islam in Indonesië van buitenaf wordt gemanipuleerd, of dat internationale gebeurtenissen – in het bijzonder Amerikaanse oorlogsplannen voor Irak – een nieuwe kweek van Indonesische terroristen in het leven roepen.