Verkoop domeingronden

Het kabinet gaat domeingronden verkopen om de extra uitgaven voor gezinsvoogdij, slachtofferhulp en veiligheid te betalen. De Tweede Kamer wilde dat voor deze zaken volgend jaar 136 miljoen euro meer dan gepland werd uitgetrokken. Minister Hoogervorst van Financiën weet nu hoe hij dat gaat doen, zo schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer.

De bewindsman hoopt 110 miljoen euro binnen te halen door de verkoop van domeingronden. De Kamer had dat tijdens de algemene politieke beschouwingen vorige maand ook voorgesteld. Hoogervorst neemt die suggestie deels over, maar zal de verkoop spreiden over 2003 en 2004, omdat landbouwgronden op dit moment relatief moeilijk te verkopen zijn.

De rest van het bedrag, ruim 26 miljoen euro, komt vrij uit het budget voor de inburgering van nieuwkomers zoals in het strategisch akkoord is afgesproken.