Twee huizen

Mijn vrouw en ik hebben een huis buiten Amsterdam gekocht. We denken erover om mijn flat in Amsterdam te blijven huren om er af en toe doordeweeks in te wonen. Daartoe moet ik in Amsterdam ingeschreven blijven staan. Mijn vrouw schrijft zich sowieso in onze nieuwe woonplaats in. Hoe zit het dan met de aftrek van hypotheekrente? Wordt die gehalveerd? En wat gebeurt er indien we mijn flat na een half jaar opzeggen en ik me in onze nieuwe woonplaats inschrijf? Hebben we dan voor de andere helft van het jaar recht op de volle aftrek?

(W. van S.)

In principe heeft u in zo'n overgangsperiode recht op de volle aftrek voor één hoofdwoning. Blijft u twee woningen langere tijd aanhouden, dan kan de fiscus denken dat het buitenhuis uw tweede woning is en de flat de hoofdwoning. Men bekijkt de feitelijke situatie en oordeelt dan of u de regels ontduikt.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen op de website: www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele