Toegankelijk groen

In de bijlage W&O van 21 september wordt aan de hand van een plattegrond aangetoond dat sprake is van een tekort aan toegankelijk groen. Echter, uit een recent NIPO-onderzoek blijkt dat de grote meerderheid van de respondenten ook weiland als natuur beschouwt, en tevreden is met de bestaande oppervlakte natuurgebied. Ook blijkt dat slechts een minderheid voelt voor aankoop van landbouwgrond voor `natuur'. Men voelt meer voor handhaving van karakteristiek landschappen.

De Nederlander wenst dus helemaal geen `overheveling van koe naar mens' door een kostbare omzetting van 13.000 ha landbouwgrond in `recreatieterrein', zoals in het desbetreffende artikel wordt gesteld. De overheid kan verreweg het beste inzetten op een betere toegankelijkheid van het bestaande open weidegebied door middel van wandelpaden, fietspaden en vaarmogelijkheden voor kleinere zeil- en motorboten.

    • Ir. F. de Wolf Grou