Stellingen

Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop we in onze eigen omgeving geen acht slaan.

C. Bouwhuis, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een cryptogram moet zo moeilijk zijn dat er niet tussen de goede inzenders hoeft te worden geloot.

S. Vermeer, Erasmus Universiteit Rotterdam

Door de uitvinding van de mobiele telefoon is het vaststellen van de verblijfplaats van beide gesprekpartners één van de voornaamste gespreksthema's geworden.

F. Hoeberichts, Wageningen Universiteit

Een gratis dienst heet een service en een betaalde service heet een dienst.

J. Hollander, Rijksuniversiteit Groningen

Een mogelijke reden dat Nederlanders nog steeds doorgroeien is de aanhoudende angst om kopje onder te gaan.

B. van der Eerden, Universiteit Leiden

Werkverslaving is een uiting van gemakzucht.

D. van der Meulen, Universiteit Leiden

Mensen met een sterke lichaamsgeur worden vaker gestoken door steekmuggen.

S.A.F.T. van Hijum, Rijksuniversiteit Groningen