slash21

Gelukkig groeit ook in het onderwijs het besef dat de huidige organisatie van het onderwijsproces niet meer voldoet. En dat de nadruk op één soort leervermogen plaats moet maken voor onderwijs dat recht doet aan de unieke combinatie van talenten die een individu in zich heeft. Op Slash21, een gloednieuwe school in de Achterhoek, wordt met veel inzet van moderne technologie geprobeerd een nieuw onderwijsconcept te realiseren (`Nieuw! Anders!' W&O, 5 oktober). Elke maand stellen de leerlingen hun eigen studieplan op. Vakken en klassen ontbreken. Leerlingen werken in groepen aan een thema, waarbij inzichten uit natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie en andere vakgebieden aan bod kunnen komen. Het talenonderwijs is intensief. De docenten doceren niet, maar begeleiden en stimuleren.

Zou het kabinet-Balkenende dit bedoeld hebben, toen het in het regeerakkoord vastlegde dat scholen zoveel mogelijk ruimte krijgen voor eigen keuzen bij de onderwijskundige aanpak? Maar hoe ruim is `zoveel mogelijk ruimte'? Is dat de ruimte die nu al veel scholen zich toemeten, waarbij de éne school niet of nauwelijks vernieuwingen invoert, terwijl de andere school nieuwe onderwijsvormen probeert te realiseren? Misschien wordt hier bedoeld dat de ruimte die scholen zullen hebben om vernieuwingen door te voeren wordt bepaald door het geld dat beschikbaar is. Dan zal die ruimte niet groot blijken. Want vernieuwen is duur.

Ik hoop dat het huidige kabinet snel tot de conclusie komt dat de vernieuwing van het onderwijs geen vrijblijvende zaak mag zijn. Scholen met een goed plan moeten in staat worden gesteld dat plan te realiseren. Juist in een slechte conjunctuur moet meer worden geïnvesteerd. Laat de staatsschuld maar even wachten. Als we er straks in slagen docenten en leerlingen met meer plezier naar school te laten gaan, en het aantal leerlingen dat de school voortijdig verlaat te verminderen, worden de investeringen met winst terugverdiend. Leve de preventie!

    • Jan Sintnicolaas
    • Socioloog Voorburg