PvdA vermijdt harde woorden

`Gezellig' was een PvdA-bijeenkomst in Rotterdam. Maar openlijk praten over de oorzaken van de PvdA-nederlagen was taboe.

,,Het is gezellig geweest'', constateert vice-voorzitter van de PvdA Peter van de Velden na afloop. Meer dan drie uur heeft de PvdA in Rotterdam dan vergaderd over wat er mis gegaan is bij de PvdA bij de jongste verkiezingen en hoe het anders moet, zonder dat één hard woord is gevallen.

Uitvoerig komen de voors en tegens van gedifferentieerde contributieheffing aan de orde, en hoe het in de partij weer `leuker' en `gezelliger' kan worden. Veel vrolijkheid verschaft een 80-jarige heer die zojuist lid is geworden van de PvdA, en verhaalt hoe ze hem in de wijk `Rooie Peters' noemen.

Maar de hele avond waagt niemand het de naam `Melkert' te laten vallen, of iets te berde te brengen over de `gesloten partijcultuur'. De partijcomissie De Boer heeft in haar geruchtmakende rapport `De kaasstolp aan diggelen' weliswaar de persoon van de landelijk lijsttrekker en de van elke invloed van leden en samenleving gevrijwaarde partijtop aangewezen als hoofdoorzaken van de verkiezingsnederlagen.

Maar vice-partijvoorzitter Van de Velden, zelf in het partijbestuur een van de grote tegenstanders van het rapport-De Boer, laat aan het begin van de vergadering meteen weten dat deze thema's taboe zijn. ,,Het is goed dat het partijbestuur zich tegen bepaalde onderdelen uit dit rapport heeft verzet'', zegt hij. De ongeveer tweehonderd PvdA-leden uit Zuid-Holland en Zeeland die vanavond de weg naar zalencentrum Engels hebben gevonden, verstaan de boodschap en houden het aan de veilige kant.

Eén meneer die wel pleit voor `namen noemen' en vindt dat een groot deel van de huidige PvdA-kamerfractie aan vervanging toe is, wordt door een ander scherp terechtgewezen. ,,We moeten niet toe naar een afrekencultuur'', zegt deze en verwijst naar de moord op Bonifatius (754, Dokkum).

Eerst praat de vergadering twee uur over een ander rapport, dat voornamelijk over organisatorische kwesties gaat. Voor het rapport van De Boer c.s, is dan nog een halfuurtje over. Het gesprek wordt door de bestuursleden Van de Velden en Agterberg zodanig gestuurd, dat het alleen gaat over De Boers' aanbevelingen voor meer partijdiscussie over veiligheid, integratie en andere heikele thema`s.

Spreker na spreker onderschrijft het belang van zulke discussies, zonder daarbij te verraden welke standpunten hij daarover inneemt. Dat geldt overigens ook voor de twee kandidaten voor het PvdA-partijleiderschap, Bos en De Vries, die zich aan het eind van de avond presenteren.

Veel leden houden de moed erin. ,,Het gaat helemaal niet zo slecht met de partij, want in Rotterdam hebben we sinds de verkiezingen 3.300 nieuwe leden ingeschreven!'', meldt een dame. En ach, constateert menigeen, ,,de oppositie is maar tijdelijk''.

    • Raymond van den Boogaard