Prins Claus 3

De moralistische toonzetting van het artikel `Links schatte prins Claus totaal fout in' (Opiniepagina, 7 oktober) is mede het gevolg van het feit dat volledig voorbijgegaan wordt aan het politieke klimaat van de jaren zestig. Vernieuwingsgezinde jongeren ,,gingen in het naoorlogse verzet'', aldus Hans Schoots. Een diskwalificatie niet alleen van wat die jongeren bewoog, maar ook van het verzet. Wat was dat politieke klimaat?

Begin jaren zestig werd onder invloed van onder meer het werk van dr. L. de Jong, van Pressers Ondergang en het Eichmann-proces, de oorlog herontdekt. Er ontstond een brede beweging tegen de marginalisering van de oorlog, die vanaf begin jaren vijftig onder invloed van de Koude Oorlog en onder druk vanuit West-Duitsland plaatshad. Daden en idealen van het verzet hadden een inspirerende werking op veel jongeren. De Bondsrepubliek Duitland was in die jaren een land waar revanchisme weer salonfähig was, waar oud-nazi's weer minister, staatssecretaris, rechter en generaal konden worden. Die jongeren gingen dus niet in het `naoorlogs verzet', zij gingen in verzet tegen het naoorlogse Duitsland. In dat klimaat van beladen Nederlands-Duitse verhoudingen, verscheen de voormalig Wehrmachtsoldaat, later Duits diplomaat, Claus ten tonele. Dat is de historische context waarin velen – onder wie ondergetekende – met uiteenlopende motieven en op uiteenlopende wijze hebben geprotesteerd tegen Het Huwelijk. Het huwelijk van de troonopvolger is nu eenmaal geen privé-zaak.

    • Jan Blok