Prins Claus 2

Gerrit Komrij slaat de plank mis in zijn rouwgedicht. `Geweld en hatelijkheid' golden in 1965-'66 niet Claus von Amsberg, maar prinses Beatrix. Het werd háár kwalijk genomen dat zij als kroonprinses twintig jaar na de oorlog met een Duitse ex-Wehrmachtsoldaat kwam aanzetten, en dat ook nog eens na alle voorgaande teleurstellende ervaringen met Duitse prinsgemalen in het Huis van Oranje. De mening van velen die tegen het huwelijk waren, was dan ook dat Beatrix uiteraard geheel vrij was om te trouwen met wie zij wilde, maar dat zij als zij bij haar keus bleef, moest afzien van de troon. Op de persoon van prins Claus viel toen en valt nu nog niets aan te merken.

    • L.R. van der Wieken