Parool krijgt 7 mln van aandeelhouder

Stichting Het Parool, meerderheidsaandeelhouder in kranten- en boekenconcern PCM, is bereid 5 tot 7 miljoen euro mee te geven aan de gelijknamige Amsterdamse stadskrant. De vorm waarin de stichting het kapitaal verstrekt is nog onduidelijk. Dit kan een renteloze lening zijn, een minderheidsbelang in het verzelfstandigde Parool of een bruidsschat.

Dit verklaart T. Strengers, secretaris van de Stichting Het Parool. Strengers zegt dat de vorm en de precieze hoogte van het bedrag afhankelijk zijn van het kapitaal dat andere financiers inbrengen. Uiterlijk 15 november moet Het Parool een realistisch bedrijfsplan indienen bij de raad van bestuur van PCM, de uitgever van onder meer NRC Handelsblad, Algemeen Dagblad en de Volkskrant.

Tot dusver hebben naar verluidt drie partijen serieuze interesse getoond. Dit zijn de Amsterdamse vastgoed- en tijdschriftondernemer E. de Vlieger, de Belgische Persgroep (van onder meer de dagbladen Het Laatste Nieuws en De Morgen) en als meest recente nieuwe kandidaat Quote Media (onder meer Quote, Elle, Santé). Directeur M. van den Biggelaar bevestigt onlangs een plan te hebben ontvouwd voor de redding van de al twee decennia verlieslatende Amsterdamse krant.

Ondertussen is duidelijk dat PCM een overnamesom eist voor Het Parool. Een woordvoerder van het krantenconcern geeft aan dat het om een bedrag gaat van ongeveer 16 miljoen euro. Het bedrag is gebaseerd op het huidige abonneebestand van 58.000 Parool-lezers. PCM gaat ervan uit dat een substantieel deel van deze lezers bewogen kan worden abonnee van een andere PCM-krant te worden, met name van de Volkskrant.

Strengers van stichting Het Parool zegt ,,verrast'' te zijn door de opstelling van PCM. ,,Dit is in strijd met de geest van de afspraken die zijn gemaakt. PCM zou Het Parool een faire kans geven.'' Eerder verklaarde de stichting dat als PCM een verzelfstandiging van het Parool zou blokkeren, het ,,oorlog'' wordt. Strengers zegt dat het nog niet zover is. ,,Maar we hebben een verhoogde staat van paraatheid afgekondigd.''

    • Mark Houben