Kloof in kabinet over uitbreiding EU niet overbrugd

Het kabinet is er gisteren niet in geslaagd de kloof tussen de CDA- en VVD-bewindslieden over de uitbreiding van de Europese Unie te overbruggen. De VVD'ers vinden dat vooral Polen nog onvoldoende is gekwalificeerd om in 2004 zonder meer te worden toegelaten. Dinsdag is er, na de uitvaart van prins Claus, extra kabinetsberaad over deze zaak.

Pagina 3