Kamerleden LPF als medici omstreden

Twee medisch specialisten die lid zijn van de Tweede-Kamerfractie van de LPF hebben bij de uitoefening van hun praktijk grote problemen ondervonden met patiënten, ziekenhuisdirecties, collega's of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Beiden zitten in de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid.

De anesthesist Milos Zvonar (65) moest vertrekken uit drie ziekenhuizen waar hij in Nederland heeft gewerkt wegens conflicten met collega-specialisten, verpleegkundigen of directies. De cardioloog Fred Dekker (56) kwam door het berekenen van te hoge tarieven diverse keren met justitie in aanraking en moest grote sommen geld terugbetalen aan verzekeraars. De inspectie maakte zich zorgen over de situatie in Dekkers privé-kliniek Medisch Centrum Viken in Bilthoven en adviseerde huisartsen voorzichtig niet langer instabiele hartpatiënten naar hem door te verwijzen.

Menko Jan de Boer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologen, noemt het ,,belachelijk'' dat in de Kamercommissie voor Volksgezondheid iemand zit met de achtergrond van Dekker. ,,Daar hoort iemand te zitten van statuur, iemand die zijn sporen verdiend heeft in het vak, en bij Dekker is dat duidelijk niet zo. Ik ben bang voor deze ontwikkeling, waarbij randfiguren opduiken en in posities terechtkomen waarin ze schade kunnen doen aan de gezondheidszorg.''

Volgens De Boer heeft Dekker in Nederland nooit nascholing gevolgd. Nascholing is wel verplicht, maar er staan nog geen sancties op het niet volgen daarvan. Bij de inspectie zijn de afgelopen jaren zeker veertien klachten binnengekomen over behandelingen door Dekker. Een klager schreef over ,,kwalitatief gebrekkige zorg'' en ,,ongegeneerde geldschraperij''. Ook medewerkers van de Viken klaagden tegen de inspectie. Dekker zou verrichtingen declareren die niet worden gedaan.

Van Zvonar is in 1975 de `toelatingsovereenkomst' eenzijdig beëindigd door ziekenhuis Zonnegloren in Soest na klachten van de andere specialisten. In 1991 kocht het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem hem na een conflict voor 750.000 gulden uit. Een externe deskundige, prof. J.F. Crul, was zeer kritisch over Zvonar: ,,Zvonar is gauwer geneigd anesthesieën te aanvaarden zonder dat een goed pre-operatief onderzoek heeft plaatsgehad.'' Ook uit het ziekenhuis van Kerkrade vertrok Zvonar met ruzie.

Dekker en Zvonar wilden niet reageren op vragen van deze krant.

ONBEHAGEN: pagina 25

    • Petra de Koning
    • Jaco Alberts