Goed gedaan, opa!

Raymond Davies, dinsdag een van de winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde, is met zijn 87 jaar de oudste fysicus die ooit een blij telefoontje uit Stockholm mocht ontvangen. Ona Wu, MIT-student, zette in een grafiek de leeftijden van alle winnaars en liet de computer er een lijn door trekken. Wat blijkt? Sinds de jaren dertig stijgt de leeftijd en die trend is alleen maar sterker geworden. Hoe komt dat?

Het kan zijn dat de ontdekkingen `op' raken, iets dat Richard Feynman al in 1965 voorspelde, zodat het Nobelcomité steeds dieper in het verleden moet tasten om prijswaardige fysica te vinden. Ook kan het zijn dat de moderne fysica zo complex is dat het nu meer jaren vergt om aan toponderzoek toe te komen. Een andere mogelijkheid is dat we langer leven: vroeger waren er minder oude fysici om te bekronen. Dat laatste gaat niet helemaal op: de winnaars van de literatuurprijs krijgen hem inderdaad op hogere leeftijd dan vroeger, maar van een curve die omhoogbuigt, zoals bij de fysici, is geen sprake.